200-მდე ოჯახი წყალმომარაგებით ისარგებლებს
ინფრასტრუქტურა