ურეხის სოციალურ სახლში არსებული საბინაო ფონდით 8 ოჯახო დაკმაყოფილდება
საზოგადოება