მიუსაფარი ძაღლების გაზრდილი რაოდენობა ბათუმში
საზოგადოება