40-მა მოქალაქემ თვითნებურად დაკავებული ტერიტორია საკუთრებაში დაირეგისტრირა
საზოგადოება