ქართული და ბერძნული კულტურების სინთეზი
საზოგადოება