„თავისუფალი პრესა დემოკრატიის ქვაკუთხედია“ - აშშ-ს ელჩი
პოლიტიკა