აბონენტების წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვა
ინფრასტრუქტურა