სოციალური ღონისძიებები დაშვებულია მხოლოდ 10 პირის მონაწილეობით - შრომის ინსპექცია
საზოგადოება