ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია
საზოგადოება