პაატა იმნაძე: "ვინც აცრილები არიან, ისინი დაცულები არიან მძიმე მიმდინარეობისგან"
ჯანდაცვა