28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა / რა ვიცით C ჰეპატიტი, B ჰეპატიტი, აივ/შიდსისა და სიფილისის შესახებ
ჯანდაცვა