ტრადიციული სახალხო ზეიმი შუამთობა 1 აგვისტოს გაიმართება
კულტურა