ტბა ალპური ტყით და ჭაობისთვის დამახასიათებელი მცენარეებით
პოლიტიკა