დროულად შეისწავლოს ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის ყველა საეჭვო შემთხვევა - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
პოლიტიკა