ლატარია ,,აიცერი და მოიგეს’’ გრძელდება - შეამოწმე ხარ თუ არა გამარჯვებული
საზოგადოება