იუსტიციის სამინისტრო სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხზე ექიმთა ჯგუფის გამოყოფას ითხოვს
საზოგადოება