საქართველოს პარლამენტი ხელოსანთა ლიცენზირების საკითხს განიხილავს
პოლიტიკა