ხელოსანთა ლიზენცირება - პარლამენტი საკითხის განხილვას იწყებს
საზოგადოება