ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება საყურადღებო და ძალიან სერიოზულია - ინფექციონისტების საგანგაშო პროგნოზი
ჯანდაცვა