საზღვაო საგანმანათლებლო სისტემის გაუმჯობესება - შეხვედრა საზღვაო სფეროს წარმომადგენლებთან
ახალი ამბები