რა მდგომარეობაა ბათუმში ქალაქის განაშენიანების კუთხით?
საზოგადოება