პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ
საზოგადოება