სტუდენტები უმაღლესი საბჭოს მუშაობას გაეცნენ
საზოგადოება