38 999 ლარი 200 ცალი ჟილეტისა და 4000 საწვიმარისთვის
საზოგადოება