ბათუმის მერიის თანამშრომლები სათნოების სავანეში
საზოგადოება