რომელია წლის ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენა?
პოლიტიკა