პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ
პოლიტიკა