სასაფლაოს შემოღობვა, ქუჩების დამისამართება და წყლის შადრევნები - ქობულეთელთა პეტიცია
პოლიტიკა