ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც მხოლოდ ქაღალდზეა
საზოგადოება