კვლევა: ქობულეთში სასმელი წყალი სიცოცხლისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს
საზოგადოება