სასპორტო სკოლის დემონტაჟი და საზოგადოების რეაქცია
პოლიტიკა