გზის გარეშე დარჩენილი 21ოჯახი სოფელ ფაჩხაში
საზოგადოება