საქართველოს პირველი კონსტიტუციის მიღებიდან 96 წელი გავიდა
საზოგადოება