საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში შესაძლოა თამბაქოს მოწევა აიკრძალოს
საზოგადოება