განმეორებით კონკურსს აცხადებს ბათუმის მერიაში განმეორებითი კონკურსი გამოცხადდება
პოლიტიკა