არქივი, როგორც თანემედროვეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი
საზოგადოება