აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეების ვინაობა ცნობილია
საზოგადოება