პეტიციის წარმდგენი ამომრჩევლების რაოდენობა მცირდება
პოლიტიკა