ბაღებში აღმზრდელების რაოდენობას კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისი იქნება
საზოგადოება