წყავროკა-სატეხიის საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია დასრულდა
საზოგადოება