746 ათასი ლარით შემცირებული ბიუჟეტი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში
საზოგადოება