აჭარას უნგრელი სავაჭრო სახლის წარმომადგენლები სტუმრობენ
საზოგადოება