ირაკლი აბარამიძის სარჩელი, სასამართლომ, ნაწილობრივ დააკმაყოფილა
საზოგადოება