პოლიეთილენის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზება იკრძალება
საზოგადოება