მოქალაქეები კუთვნილი ფართების მიღებას მოითხოვენ
საზოგადოება