შეხვედრა ეროვნული და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე
საზოგადოება