ასობით გამხმარი ნაძვი და მოსახლეობა გეოლოგიური საფრთხის წინაშე
საზოგადოება