თურმანიძეების მომღერალი ოჯახი და ფოლკლორისტები მსოფლიოდან მერისში
კულტურა