ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომაზე
პოლიტიკა