აჭარის მთავრობის სხდომა - 2019 წლის რეგიონის პრიორიტეტები
პოლიტიკა